Information om produkten

av Prion kundcenter

Prion

Föräldrainformation

Ett informationsblad i A4-format om Prion för föräldrar.


Förskoleinformation

Ett informationsblad i A4-format om Prion för förskolepersonal.


Broschyr om Prion

En broschyr som beskriver vad Prion att skicka till föräldrar och andra på förskolan som vill veta mer.


Produktblad och funktioner

Se bilder från Prion-appen och en lista med funktioner.


Prion Kids

Informationsblad Prion Kids

Ett informationsblad i A4-format om Prion Kids för förskolepersonal och föräldrar.


Kom igång med Prion Kids

Mer information och en kort beskriving hur man kommer igång.