Prion Kids

av Prion AB

Kids Logo

Barnens kamera-app på förskolan

  • Barnfunktion där barnen dokumenterar och fotograferar
  • Förskolan får spårning av vilket barn som tagit vilka bilder
  • Kan delas vidare till föräldrar eller användas på förskolan

Screenshots

Om appen

Med Prion Kids kan flera barn kan ta bilder med samma iPad och få spårning av vem som tagit vilka bilder. Barnen har sina egna portfolios och ni kan arbeta vidare med bilder på olika sätt t.ex. dela vidare till föräldrar. Barnen blir delaktiga i sin dokumentation, får träna sig i att arbeta med bilder och kan utforska världen med foto. Bilderna kan underlätta reflektion kring digitala medier och stötta barnet i att uttrycka sina tankar. Ni som vuxna använder en egen version av appen som heter Prion där mer inställningar och funktioner finns tillgängliga.

Såhär fungerar det

Kom igång

Barnen använder Prion Kids:

1 . Ladda ner Prion Kids i AppStore och skapa profiler för barnen. Barnen tar sedan bilder under sin profil. På iPad: sök på Prion Kids i AppStore, välj “appar för iPhone” uppe till vänster.

Ni vuxna använder Prion:

2 . Ladda ner Prion i AppStore och logga in med samma konto som i Prion Kids. Härifrån har ni mer funktioner för att hantera barnens bilder. På iPad: sök på Prion i AppStore, välj “appar för iPhone” uppe till vänster.

Gör foto-övningar med barnen

Låt barnen utforska själva och fånga världen från sitt egna perspektiv - ta bilder på vad de anser intressant och viktigt. Bilderna kan användas för att starta samtal och vara ett stöd för barnet att utifrån bilden kunna uttrycka sina tankar. Bege er ut på foto-uppdrag och gör övningar som passar just hos er och nu. Låt barnen ta bilder på det ni arbetar med - som i allt skapande finns inga begräsningar.

Dela vidare bilder till föräldrar och använd som reklektion

Varje barn har en egen portfolio

Öppna barnens portfolios via Prion. Här får ni en bra överblick över bilderna och kan administrera både barnens bilder och profiler.

Samlas i mindre grupp och koppla iPad:en till projektor eller håll upp lärplattan för barnen. Öppna barnens portfolios i Prion (hittas till vänster om hem-flödet). Låt barnen berätta om sina dokumentationer. Se barnens portfolios en och en, blandat och i bildspel. Ni kan även lägga till bilder i barnens portfolios via Prion.

Dela vidare till föräldrarna

Det är enkelt att dela vidare bilder till föräldrar. Bilderna vattenmärks med barnet som tagit dem - så även föräldrar kan se att deras barn tagit en viss bild. Ni kan antingen spara ner bilderna eller dela dem i Prion.

Ladda ned Prion Kids Ladda ned Prion


Läs mer om Prion på prionapp.com