8 tips på hur du får hela förskolan att använda ett nytt digitalt verktyg

av Amelie Hedenstierna på Prion | 19 mars 2018

Har du hittat en ny spännande app till lärplattan eller nytt digitalt arbetssätt som du vill införa i din förskoleverksamhet men känner dig orolig att inte få med alla på förskolan? Lugn, här kommer 8 tips som olika förskolor själva har använt sig av, varsågoda!

Digitala verktyg på förskolan

1) Ha ett tydligt syfte

Ha det klart för er själva varför ni vill införa verktyget i er verksamhet och kommunicera ut det till de inblandade. Det kommer då att bli enklare för personal och eventuella föräldrar att förstå varför förskolan ska arbeta på ett nytt sätt.

Digitala verktyg på förskolan

2) Hitta de “digitala eldsjälarna” på din förskola

Hitta de som är mer digitalt nyfikna i den egna verksamheten och ge dem stöttning och mandat att pröva nya hjälpmedel. Jeanette Roberts, verksamhetschef på Möllevångens Montessoriförskola i Helsingborg, berättar om att när de införde en dokumentationsapp så var det en avdelning som kom igång betydligt snabbare jämfört med andra:

“En förskollärare var mer intresserad och tyckte det var kul och drev därför fram utvecklingen på den avdelningen hon var på. De andra kunde sedan lära sig av den avdelningen och vände sig specifikt till henne när de behövde hjälp.”

Digitala verktyg på förskolan

3) Bestäm ej uppifrån och ge tid!

Oavsett om idéen att testa ett verktyg kommer från ledningen eller från arbetsgruppen, är det bra att involvera de som ska använda verktyget på ett tidigt stadium, även om det kan förlänga beslutsprocessen. Då kan förskolan försäkra sig om att det används så som det var avsett efter implementeringen.

Annelie Médoc, IKT-pedagog i Skurups kommun, ger hennes bästa tips på en framgångsrik implementation:

“Det fungerar sällan bra om man bestämmer uppifrån att ett nytt verktyg ska börja användas. Låt istället enstaka få pröva och om de är nöjda kan de sprida användningen vidare. Det måste få ta tid att testa!”

Digitala verktyg på förskolan

4) Om föräldrar ska involveras – informera och ha dialog!

Om det nya arbetssättet involverar föräldrar så glöm inte bort att att informera dem om era planer, var återigen tydlig med syftet och hur det påverkar dem. Ta er tid att lyssna på föräldrarna om det är något de undrar över eller är osäkra på.

När Asklidens förskola i Skurup kommun nyligen implementerade Prion för att dokumentera digitalt så informerade förskolläraren Susanne Walldén och hennes kollegor både via mail, men också vid hämtning och lämning. Personalen höll även föräldramöte där deras nya verktyg diskuterades med alla inblandade och där föräldrar fick ställa frågor.

Lista för nytt digitalt verktyg

Checklista för hur du inför nytt digitalt verktyg - Klicka på bilden för att skriva ut
5) Kom ihåg barnen!

Det är inte bara personal och eventuellt föräldrar som ska uppskatta det nya digitala arbetssättet utan även barnen. Involvera dem in i verktyget och förhoppningsvis blir deras engagemang även en extra morot att använda verktyget löpande i verksamheten.

Digitala verktyg på förskolan

6) Ha en plan framåt

Se till att få in verktyget i en rutin eller i ett återkommande arbetsmoment för att säkra kontinuitet i användningen, även vid stressiga perioder. Kom överens i arbetslaget om hur ofta och vid vilka tillfällen det ska användas.

Digitala verktyg på förskolan

7) Ha en testperiod –utvärdera därefter

Börja med att ha en uttalad testperiod, då verktyget kan få extra fokus just under de veckorna. Boka även in hur utvärdering ska ske redan innan det införts och av vilka. Det gör det naturligt att reflektera över användningen och om verktyget leder till det tänkta syftet. Bör något ändras innan det blir en del i den ordinarie verksamheten så fångas det även upp här.

Så här utvärderade Jeanette Roberts om deras implementering gick bra:

“Vi tog upp användningen av dokumentationsappen på vårt föräldrarådsmöte och bad om feedback. Dessförinnan hade vi tagit upp det ett flertal gånger på personalmöten och diskuterat användningen och andra frågor. Hittills har vi utvärderat muntligt men varje år i maj så gör vi en större skriftlig utvärdering av hela läsårets arbete och utveckling där vi även tar upp detta.”

Digitala verktyg på förskolan

8) Var inte rädd - testa!

Slutligen, digitaliseringen pågår inom förskolan liksom i samhället som stort och varje dag presenteras nya digitala lösningar. Vänj dig därför vid att testa nya digitala verktyg och avsluta de som ni inte är nöjda med - plötsligt stöter ni på något som verkligen utvecklar och förbättrar verksamheten!

Digitala verktyg på förskolan


Sådär, 8 tips på hur du får med alla på förskolan nästa gång du inför ett nytt digitalt verktyg. Var det något du saknade bland tipsen eller är du av en annan åsikt? Mejla oss gärna på hello@prionapp.com. Var artikeln hjälpsam - dela gärna vidare till kollegor!


Om Prion:

Prion är en kostnadsfri app för dokumentation och föräldrakommunikation. Med appen är det enkelt för personalen att ge föräldrar inblick i vad som sker på förskolan tillsammans med barnen. Appen finns gratis att ladda ned för iPhone, Android och lärplattor.


Läs mer om appen här.