Finska Vörå kommun om sin erfarenhet av Prion

av Emelie Marking Ramström på Prion | 24 maj 2022

Annika Ekblad är projektansvarig inom småbarnspedagogiken (motsvarande förskolan i Sverige) i Vörå kommun i Finland. De har använt sig av Prion på alla enheter i kommunen sedan 2021. Annika har lett implementationen och har själv en bakgrund som både barnskötare och tutorlärare. Vi har i en intervju med Annika fått en inblick i deras arbete med Prion och vad det har bidragit med till deras verksamhet!

Annika Ekblad, Projektansvarig i Vörå kommun

Uppstarten med Prion

Inom Vörå kommun, som ligger i finska Österbotten, började man hösten 2020 att använda Prion på ett fåtal enheter. Annika berättar att de började använda Prion då de sökte ett verktyg för att kunna synliggöra barnets utveckling och lärande på ett enkelt sätt för vårdnadshavarna. Strax efter att de första enheterna började så bestämdes det att samtliga av kommunens förskolor skulle kopplas på.

Varför använder de Prion?

Idag använder de Prion för dokumentation, att kommunicera med föräldrarna men också inom pedagoggruppen. Annika menar att Prion möjliggör för att tillsammans kunna lägga grunden för barnens livslånga lärande, genom att det är en plattform där både barn, vårdnadshavare och pedagoger kan vara delaktiga.

“Prion möjliggör för att tillsammans kunna lägga grunden för barnens livslånga lärande …”

— Annika Ekblad, projektansvarig inom småbarnspedagogiken i Vörå kommun.

En funktion som Annika uppskattar specifikt är att Prion anpassar sig till Vörå kommuns styrdokument, deras lärområden och mål finns upplagda som taggar i Prion. Genom att tagga upp dokumentation ges en överblick över arbetet som underlättar planering och uppföljning av verksamheten. Exempelvis så arbetar Vörå med temat hållbar livsstil det här verksamhetsåret, och då har de en egen tagg i Prion som är ”Hållbar livsstil”. Det gör det möjligt att filtrera på det lärområdet och se allt som skett kopplat till temat för pedagogerna och cheferna.

En annan aspekt som är viktig enligt Annika är att Prion är säker ur GDPR-synpunkt.

Prion i verksamheten och feedback

Alla enheter använder Prion för att ge vårdnadshavarna möjlighet att ta del av den dagliga verksamheten och det egna barnets utveckling, förklarar Annika. I barnets grupp kan de dela foton, filmer och text med ansiktet på barnet, i avdelningsgrupperna delas månadsbrev och övrig info. Dessutom använder sig Vörå kommun av personalgrupper på alla enheter, i dessa reflekterar pedagogerna tillsammans och inspirerar varann vilket skapar en delaktighet mellan avdelningarna.

Annika fortsätter berätta att de har gjort en undersökning där alla pedagoger fick tycka till om möjligheter och utmaningar med Prion. Det var i princip bara positivt gensvar. Några av kommentarerna som följde var:

  • Bra att använda med de yngsta barnen som ännu inte har ett språk, och kan berätta hemma, värdefullt för vårdnadshavarna att se.
  • Smidigt verktyg för att ge föräldrarna en inblick i barnets dag, och för oss att synliggöra verksamheten.
  • Användarvänligheten är bäst, jag rekommenderar verkligen Prion till mina kollegor i andra kommuner!
  • Lätt att använda.
  • Motiverande med personalgrupperna, där vi kan dela med oss och hjälpas åt, skapar delaktighet mellan avdelningarna.

Föräldrar uppskattar delaktigheten

Föräldrarnas reaktion till Prion har även varit positiv. De uppskattar att följa barnets vardag, men även möjligheten att följa barnets utveckling genom åren eftersom barnets dokumentation följer med barnet från det att de börjar till att de slutar i småbarnspedagogiken. Vidare är Prions språkstöd uppskattat, att mottagarna själva kan översätta både inläggen och kommentarerna till valfritt språk. Det underlättar vardagen för många!

Vi i Vörå rekommenderar Prion både till svenska och finska kollegor!

Prion är en helhetsplattform för förskolan bestående av ett flertal funktionsmoduler. Läs mer om appen här.