Lista med snabba tips inför lucia på förskolan!

av Jennifer Olsson & Hanna Lemne på Prion | 4 december 2020

Det här året har inte varit som andra år för någon på grund av pandemin, och givetvis har detta även påverkat förskolans verksamhet på många sätt, bland annat för hur traditioner har kunnat lyftas i undervisningen. Pedagoger i förskolan är duktiga på att uppmärksamma traditioner överlag, och då just utifrån sin förskolas förutsättningar och givetvis utefter barnens intresse. Nu när det nalkas lucia har vi på Prion sammanställt lite tips på hur man kan tänka och göra utifrån samtal med våra kunder som vi hoppas kan ge lite inspiration till årets firande!

Några korta tips & idéer:

 • Skapa en luciafrukost för barnen.
 • Läs böcker som handlar om lucia.
 • Lyssna på luciasånger tillsammans.
 • Skapa en flanosaga kring lucia och hennes betydelse, bara fantasin som sätter stopp!
 • Om ni har utklädningskläder på avdelningen så addera en uppsättning för en lucia.
 • Ha något konkret som barnen kan känna på exv en luciadocka.
 • Fokusera på konkreta saker som utmärker just lucia.
  • Ta fram bilder på det som kännetecknar lucia, lägg det på golvet och fråga om barnet kan hitta lucias ‘’ljuskrona’’ osv.
  • Benämn ljuskronan och uppmärksamma dess färg och form.
  • Använd tecken som stöd, när vi tecknar samtidigt så pratar vi automatiskt långsammare med barnen.

Luciatips från Prion

 • Ha ett luciatåg med barnen.
  • Sänd live för vårdnadshavarna via en digital plattform.
  • Filma och delge videon till vårdnadshavare därefter. Då kan alla kika på tåget när det passar dem och även se tillbaka tillsammans med barnet.
  • Låt de äldsta barnen vara med att lösa hur man kan förmedla luciatåget till vårdnadshavarna. Ge barnen förståelse för hur den digitala tekniken fungerar om man sänder det via en länk.
  • OBS: tänk på att enbart låta barn som i vanliga fall tillåts vara med synas i videon.
  • Bjud in vårdnadshavarna att delta utomhus och med ett bestämt avstånd mellan varje familj.
 • Ha en sångsamling med barnen. För att göra det enklare rent praktiskt så ha en sångsamling istället för ett luciatåg. Kan göras per avdelning eller samtliga avdelningar ihop. Hantera vårdnadshavarna på något av de vis som beskrivs under punkten för luciatåg.
 • Var tydliga med hur (och om) ni avser involvera vårdnadshavarna i att fira lucia. Behövs informationen på olika språk? Har ni en plattform med inbyggt språkstöd ni kan använda, såsom Prion eller motsvarande?
 • Utse en fotoansvarig från förskolan utöver personen/personerna som filmar så ni även kan bevara och dela bilder med vårdnadshavare.

Två rektorer om hur de tänker kring årets luciafirande

Rektor Tina på förskolan Äventyret Hoppetossa berättar: Vi brukar ha ett luciatåg med barnen där de själva väljer om de vill vara utklädda till tomtar, lucia eller stjärngosse. Vårdnadshavarna brukar bjudas in och titta på plats på förskolan och efter luciatåget så fikar vi tillsammans.

Skillnaden i år blir att vårdnadshavare inte deltar i luciafirandet. Istället kommer en pedagog filma lussandet och delge vårdnadshavarna i efterhand digitalt via Prion-appen, på samma sätt som vi gör med andra aktiviteter. För att alla barnen ska kunna delta i tåget oavsett om de normalt sett får vara med på bild eller inte, har vi dock beslutat att inte delge några barns ansikten i videon som delas digitalt.

För barnens skull så kommer även en annan pedagog filma hela tåget och då även barnens ansikten. Detta för att kunna titta på tillsammans på plats på förskolan.


Lucia Julpynt

En annan rektor, som önskar förbli anonym, berättar hur de arbetar med lucia: Vi uppmärksamma lucia genom att sjunga julsånger i undervisningen för att föra traditionen vidare. De äldsta barnen har fått möjlighet att lära sig att både spela instrument och sjunga julsånger som de sedan visar upp för vårdnadshavare och de yngre barnen.

Skillnaden mot andra år för vår del är att det kommer inte ha något som involverar att bjuda in vårdnadshavare. Barnen kommer att få sjunga julsånger och vi kommer även att prata om lucia med barnen samt att gemensamt baka pepparkakor. Vi hade en idé om att eventuellt ha lucia utomhus, men vi kom fram till att det blir för mycket personer på en och samma plats.

Vi hoppas att ni fått lite tips på hur man kan tänka kring årets luciafirande - och sist men inte minst glad lucia önskar oss på Prion!