Prion som digitalt hjälpmedel i förskolan

av förskollärare Nina Filipsson och Fredrika Bernadotte på Prion

Prion är en helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns utveckling och lärande direkt i mobiltelefonen. Det är även ett enkelt sätt att snabbt nå ut med information till alla vårdnadshavare. Prion har stöd för förskolans läroplan vilket gör att dokumentation enkelt kan kopplas till läroplansmålen. Utöver dokumentation har Prion både närvaro och schema. I appen ges en lättöverskådlig bild över närvaron, dels för varje avdelning men även för hela förskolan. Vårdnadshavare kan enkelt lägga in barnens schema och frånvaroanmäla i appen. Genom Prions webbtjänst kan pedagoger och chefer ta del av statistik vilket gör det enkelt att följa upp och planera framåt för verksamheten. GDPR, dataskydd och informationssäkerhet är centrala delar i vår verksamhet och du kan läsa mer om hur vi jobbar med dem här.

Prion är en modulbaserad lösning där funktionerna anpassas till er verksamhet. Ni väljer vilka moduler ni vill använda er av. Du kan läsa mer om de olika modulerna här. För mer information hör av dig till Prion på hello@prionapp.com.


Med Prion får du:

Digital dokumentation

Dokumentera direkt från mobilen eller från lärplattan.

Delaktiga föräldrar

Föräldrarna tar del av sitt barns dokumentation via appen.

Effektiv informationskanal

Nå ut med information snabbt till föräldrar.

Integritetsäker barnportfolio

Säker teknik och bevarade innehållsrättigheter.

Brygga mellan barnens dagar och tiden hemma

Att göra ett inlägg går fort, även för mindre tekniskt bevandrade, vilket gör att det kan ske på daglig basis. För vårdnadshavare innebär det ett stort värde att kunna ta del av information om aktiviteter samma dag de hänt. Det gör det lättare att samtala med barnet kring dagen hemma vid köksbordet. Eftersom uppdateringar skickas digitalt kan även de vårdnadshavare som inte hämtar på förskolan vara insatta och involverade.

“Vi började med Prion för vi ville testa ett nytt sätt att nå ut till föräldrar och förbättra samarbetet med hemmet. Appen är otroligt uppskattad, den är snabb och det är roligt, och kontakten med föräldrarna har blivit avsevärt bättre.“

— Nina Filipsson, förskollärare, Mörbylånga Kommun

Att visa ansikten på barnen ger en personlig upplevelse och utökad dokumentation.

Dela fritt med hög integritet

Ibland ska inlägg nå ut till alla som är kopplade till avdelningen och andra gånger enbart till vissa vårdnadshavare. I appen styrs alltid vilka som tar del av ett inlägg. Det är rekommenderat att ha en grupp för varje barn för mer personliga inlägg och en för hela avdelningen. Hur bilder på enskilda barn ska hanteras i avdelningsgruppen är bra att enas kring på förhand. Exempelvis genom att tydligt lyfta frågan med vårdnadshavare och be om deras samtycke. Mall för ett sådant finns här

En fråga som är viktig när det gäller bilder på barn är vad som gäller kring bildrättigheterna. Bilderna som läggs upp tillfaller inte Prion som företag utan äganderätten för det egna innehållet bevaras.

“Kommunikationen med föräldrarna har blivit mer personlig sen vi bytte från blogg till Prion. Vi har kunnat visa barnens ansikten på bilderna vilket vi märker har gjort skillnad.”

— Nina Filipsson, Förskollärare, Mörbylånga Kommun

Barnens grupper blir likt bild-böcker där de själva är huvudpersoner och kan se tillbaka på alla aktiviteter. När ett barn slutar kan förskolan lämna över administrationsrättigheterna till föräldrarna som har kvar dokumentationen och kan bygga vidare där förskolan slutade.


Dokumentation och föräldrainsyn går lustfyllt hand i hand när det blir en del av dagliga verksamheten.

Effektivt arbetssätt och dokumentation

Genom att integrera dokumentation i den dagliga verksamheten blir den rolig och effektiv. Att använda sekvenser av bilder gör att det går snabbt att skicka ut och ta emot information. Eftersom bilder är så talande i sig räcker det ofta med en kort text som förklarar vad och varför.

“Vi använder leken som verktyg för att nå målen i läroplanen för förskolan och det har vi kunnat visa med bild och text i appen. En förälder sa exempelvis häromdagen att nu förstår jag varför ni gör som ni gör" 

— Nina Filipsson, Förskollärare, Mörbylånga Kommun

Appen fungerar även som en samlingsplats för bilder internt på förskolan. På så sätt undviks det att bilder från verksamheten ligger kvar på enskilda telefoner. Det leder till en säker bildhantering och att alla har tillgång till bildmaterialet oavsett vem som tagit bilderna.

Läs mer om appen

Mallar och produktblad om Prion

Kontakta oss

Kontaka oss gärna vid frågor eller för att få hjälp att komma igång:

hello@prionapp.com

Vill du ha Prion på din förskola?

Fyll i namnet på förskolan och en kontaktperson, så hör vi av oss till dem.

Ja tack, kontakta oss gärna


Här är ett urval som använder Prion:

Flera förksolor använder Prion