Ett samtal med förskolan Violen om Prion!

av Alicia Alexandersson på Prion | 12 juni 2020

Sophie Håkansson är förskollärare på Förskolan Violen i Älmhult, hon och hennes kollegor har använt Prion i cirka 1 år på avdelningen Diamanten. De använder Prion för dokumentation och föräldrakommunikation och vi fick, via ett samtal med Sophie, en inblick hur deras arbete med Prion har fungerat.

Om Sophie Håkansson och förskolan Violen

Sophie har varit på förskolan Violen i Älmhult i drygt 2 år, där arbetar hon som förskollärare men är också IKT-ansvarig och brand- och skyddsombud.

På förskolan Violen i Älmhult finns det två avdelningar, Pärlan och Diamanten. Sophie berättar att på Diamanten använder de Prion till dokumentation och föräldrakommunikation sedan cirka 1 års tid. På avdelningen finns det 17 stycken barn i åldern 2-5 år samt 3 stycken heltidsanställda pedagoger.

Förskolan Violen

Tiden innan Prion

Innan Diamanten började använda sig av Prion hanterade de kommunikation mellan föräldrar och förskola via sms och e-post, något som de fortfarande använder sig av till viss del idag. Den främsta kommunikationen skedde däremot vid hämtning och lämning på förskolan, det var också då som vårdnadshavarna fick ta del av den mesta dokumentationen eftersom bilder hängdes upp i hallen. Sophie märkte däremot att föräldrar ofta var stressade vid hämtning och lämning och ofta fanns inte tiden att ta del av dokumentationen.

“Vi upplevde att många föräldrar var stressade vid hämtning och hann därför inte ta del av den fysiska dokumentationen på förskolan. Det märktes att ju mer digitalt desto mer tog föräldrarna del av bilder och dokumentation.”

Föräldrarnas initiativ

Sophie säger att det var på ett föräldramöte som diskussionen kring utveckling av dokumentation i förskolan tog fart. Föräldrarna ville gärna ha en större inblick i verksamheten och få ta del av mer bilder och information från barnens dagar på förskolan.

“På ett föräldramöte var det föräldrarna som önskade att få ta del av mer information och bilder kring vad som skett på förskolan under dagen för att kunna ha ett samtal om det med barnen hemma, vid köksbordet eller innan läggdags.”

Det var på föräldrarnas önskan som Sophie och hennes kollegor började se efter verktyg att använda för att kunna involvera föräldrarna mer i barnens dagar på förskolan. Diamanten valde då att testa Instagram ett kort tag men på grund av mycket regler och att äganderätten inte tillföll förskolan valde de att leta vidare. Sophie hade då hört att en annan förskola i Älmhult börjat använda Prion och blev intresserad, de kontaktade då den förskolan för att få en introduktion till verktyget.

Nöjdare föräldrar

Föräldrarnas reaktioner till användningen av Prion har bara varit positiv. Behovet att få ta del av barnens vardag på förskolan har tillfredsställs och Sophie skulle säga att 9/10 föräldrar är insatta i Prion och engagerar sig genom att gilla och kommentera inläggen. Sophie upplever att föräldrarna har blivit nöjdare och att de vill fortsätta med Prion.

Sparat tid

Då Prion är ett lättillgängligt verktyg upplever Sophie att verktyget verkligen har sparat tid åt pedagogerna. Då appen finns i telefonen går det snabbt att göra ett inlägg och posta till föräldrarna, det går att göra ett inlägg när som helst och tid till att gå iväg och starta en dator eller liknande behövs inte längre.

“Tillsammans med barnen kan man lägga upp bilder på ett lätt sätt, det finns alltid tillgängligt. Vi tycker om det, barnen tycker om det och föräldrarna tycker om det”

Föräldrar kan även välja att översätta förskolans inlägg till sitt egna modersmål direkt i appen, detta är en funktion som Sophie och hennes kollegor tycker är väldigt bra.

Barnen är delaktiga

Barnen är även de involverade i Prion och vill gärna lägga upp bilder i appen för att visa sina föräldrar vad de gör på dagarna. De är väldigt positiva till verktyget och tar gärna kort och dokumenterar själva i appen. Ofta när personalen lägger ut något i Prion sitter barnen med för att se och lära sig vart man ska trycka och vad man kan skriva för text till varje inlägg. Något som barnen tycker det är väldigt roligt och givande.

4 snabba frågor

Hur har Prion underlättat för er?

Dokumentationen har underlättat i och med Prion. Det har blivit enklare att dela information men också att få föräldrarnas involverande. Det har blivit en tydligare samverkan mellan förskola och hemmet.

Vad tycker du är det bästa med Prion?

Att det är lätt och enkelt att använda samt att det är tillgängligt hela tiden. Det är smidigt att man kan lägga upp dels både i avdelningsgruppen och i barnens personliga grupper, det visar att vi ser alla barnen på förskolan.

Hur tror du att man kommer jobba med digitala verktyg inom förskolan i framtiden?

Jag tror det kommer vara fortsatt dokumentation genom digitala verktyg, det är det som är vår framtid. Framtiden säger det digitala och jag tror att man kommer fortsätta utveckla system för att kunna möta vårdnadshavare enklare.

Rekommenderar du Prion?

Ja, jag rekommenderar definitivt Prion och jag rekommenderar det till alla förskolor. Det är lättillgängligt och enkelt, det går att ha med sig hela tiden!