Nyhet! Bestäm vilka som ska få kommentera i grupper

av Amelie Hedenstierna på Prion | 1 februari 2018

Nu kan du som har skapat en grupp i Prion (owner) begränsa vem som får lämna kommentarer på inlägg i gruppen.

Begränsa vilka som får kommentera i Prion

Flera av våra användare har efterfrågat möjligheten att få bestämma vilka som ska få kommentera i grupper. Det kan tex vara förskolepersonal som hanterar större grupper för informationsspridning till alla vårdnadshavare på en avdelning eller förskola och där man vill sköta dialogen snarare i de individuella barngrupperna i Prion.

Hur bestämmer man vem som får kommentera?

Om du är owner i en grupp kan du gå till gruppens inställningar (group settings) och där klicka i om du vill att endast admins ska få kommentera. Inställningarna hittar du genom att klicka på kugghjulet längst upp till höger inne i en gruppsida i Prion. Man kan när som helst slå på eller av kommentarsfunktionen för medlemmarna.

I samma vy kan du även ställa in andra rättigheter till gruppmedlemmarna. Om inga aktiva val görs kan alla som är med i gruppen både göra inlägg och bjuda in andra till gruppen. Ägaren kan dock välja så att bara de som är administratörer har dessa befogenheter. I vyn för gruppens medlemmar bestämmer du vem du vill ska vara admins av gruppens medlemmar.

Owner har alltid den yttersta kontrollen över gruppen och det delade innehållet.

Begränsa vilka som får kommentera i Prion
Så här ser gruppinställningarna ut för en owner.

Om du har några frågor om gruppinställningar eller har förslag på förbättringar kan du alltid mejla oss på hello@prionapp.com.


Öppna Prion