Brandstad förskola berättar om Prion på förskolan!

av Hanna Lemne på Prion | 3 mars 2020

Sandra och hennes kollegor på Brandstad förskola, norr om Sjöbo i Skåne, har använt Prion i två år nu. Sandra berättar att hon tycker det fungerade smidigt att komma igång med Prion i verksamheten, eftersom appen är lättanvänd, intuitiv och enkel att förstå.

Sandra Pettersson, Rektor på Brandstad förskola.

“Prion ger ett väldigt bra samspel mellan förskola och hem, och är ett sätt för oss att nå föräldrarna snabbt.”

— Sandra Pettersson, Rektor på Brandstad förskola.

Innan Prion

Innan Brandstad förskola började använda Prion arbetade de med handskriven dokumentation som föräldrarna fick ta del av i pappersform genom bland annat pärmar. Detta gjorde att föräldrar inte tog del av den dagliga verksamheten på regelbunden basis utan mer sällan satte sig ner för att titta på den dokumentation förskolan sammanställt.

Varför börja med Prion?

Orsaken till att Brandstad valde att börja arbeta med Prion berättar Sandra var för att förnya sitt sätt att arbeta på och för att göra det mer synligt för föräldrar i vardagen vad deras barn gör om dagen. “Nu kan föräldrar till exempel gå in på lunchen och se vad barnen har för sig vilket ger de en bättre inblick i sitt barns vardag”.

Förändringen med Prion

Vad Prion har bidragit med för Brandstads förskola berättar Sandra är att de nu i mycket större utsträckning spontan-dokumenterar.

“Med Prion går dokumentationen smidigt och snabbt, och det krävs inte någon planering för när det ska dokumenteras, utan med Prion är det lätt och smidigt att dokumentera i den vardagliga verksamheten”.Brandstad förskola

Brandstad forskola

Nöjda barn och föräldrar

Även föräldrarna uppskattar Prion otroligt mycket berättar Sandra, och pedagogerna har fått höra mycket positivt. Föräldrarna kan ta del av information gällande vad som ska hända på förskolan i appen också, och inte enbart dokumentation av sitt barn. Men även barnen får ta del av Prion vilket de tycker är väldigt roligt, framförallt om barnet är hemma kan de hålla sig uppdaterade om vad som händer på förskolan.

Skapar gemenskap

Ytterligare något som Prion har bidragit med upplever Sandra är att föräldrarna får något att diskutera hemma med barnen. Tillsammans med barnen kan de titta på bilder ihop och barnen kan få se hur de själva utvecklas.

“Barnen pratar på förskolan mycket om vad de sett ihop med sina föräldrar hemma och vad för bilder som föräldrarna har visat!”.Brandstad förskolas pedagoger

Här är Madeleine, Marie, Sandra och Ida, pedagoger på Brandstad förskolaAvslutningsvis berättar Sandra även hur mycket tid Prion sparar pedagogerna. “Med Prion kan du ta en bild på ett barn som lägger pussel och fånga barnet i stunden för att sedan enkelt gå tillbaka vid ett senare tillfälle och då har du allt där”.

Prion är en helhetsplattform för förskolan bestående av ett flertal funktionsmoduler. Brandstad använder Prion för dokumentation och föräldrakommunikation. Läs mer om appen här.