Bruksgårdens förskola

av Johan Kang på Prion | 2 augusti 2017

Bruksgårdens förskola är en kommunal förskola i Skurup där barnen får vara med och påverka. Prion har använts sedan årsskiftet som ett sätt att främja barnens tankar och idéer samtidigt som föräldrarna får en bättre inblick i verksamheten. Marie Cornmark, förskolechef på Bruksgårdens förskola var med och införde Prion på förskolan. Här svarar hon på 3 korta frågor om Prion:

Drawing

Marie Cornmark, förskolechef på Bruksgårdens förskola

Hur använder ni Prion?

Prion är ett enkelt verktyg för att nå samtliga föräldrarna dagligen då vi inte möter alla föräldrar vid hämtning. Vi försöker skicka bilder varje dag och barnen får själva välja bilder och skriva texter till.

Varför använder ni Prion?

”Vi tydliggör vårt pedagogiska uppdrag och visar att vi både fokuserar på omsorg och på att förändra varje barns kunnande”

Vi kan synliggöra verksamheten och föräldrarna kan följa barnens dagliga läroprocesser utan att det tar för mycket tid från personalen. Vi tydliggör vårt pedagogiska uppdrag och visar att vi både fokuserar på omsorg och på att förändra varje barns kunnande. Barnen blir dessutom delaktiga och de har inflytande över vad som berättas om dem. Det väcker deras intresse för skriftspråk och en förståelse för det skrivna ordets betydelse. Bilderna används sedan som ett stöd i dialogen mellan barn och föräldrar när de samtalar kring barnens upplevelser under dagen.

Vilka förbättringar bidrar den till i er verksamhet?

”Föräldrarnas förtroende för vårt arbete stärks"

Det är ett smidigt, snabbt och enkelt arbetssätt som ger mycket. Föräldrarnas förtroende för vårt arbete stärks och de blir glada över den ökade insikten i vår verksamhet. Barnen är delaktiga och de blir stolta när vi läser upp föräldrarnas kommentarer.

Vi är jättenöjda och kan verkligen rekommendera Prion till andra förskolor som på enkelt sätt vill nå ut till föräldrar och ge en inblick i deras barns vardag.

Läs mer om appen här.