Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

av Prion och Skolverket, december 2016

Förskolan ska förbereda barn för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket förändringar i läroplanen för förskolan. Förändringarna innebär att det ingår förskolors uppdrag att ge barnen möjligheter att möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av på sin egen nivå. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

“Vi vet att många förskolor redan idag arbetar med att låta barnen möta digitala verktyg som ett inslag i förskolans verksamhet. Med vårt förslag vill vi att alla förskolor ska arbeta med dessa frågor. Det är viktigt för likvärdigheten.“

— Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket

Digitalt lärande från förskola till vuxenutbildning

Avsikten med förändringarna är att skapa en röd tråd för att på bästa sätt förbereda morgondagens medborgare för ett allt mer digitaliserat samhälle. Tanken är att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar deras utveckling och lärande.

“Tanken är inte att barnen passivt ska titta på en skärm eller att lärplattor ska användas för barnpassning. Tvärtom är det så att pedagoger kan visa på hur dessa verktyg kan användas på andra sätt än många barn kanske är vana med i hemmet.”

— Christian Magnusson, undervisningsråd på Skolverket

Läs hela texten här