Fotografering vid lucia - hur gå tillväga?

av Alicia Alexandersson på Prion | 4 december 2019

Lucia är ett uppskattat firande på förskolan där vårdnadshavare oftast samlas för att ta del av barnens lussande. En vanlig fråga som uppstår i samband med firandet är fotografering - hur ska det gå tillväga? Då bilder på andras barn är känsligt kan tydliga förhållningsregler från förskolan behövas. Vad är egentligen okej och hur ska man som förskola och vårdnadshavare förhålla sig?

Vad säger Datainspektionen om fotografering vid lucia?

På Datainspektionens hemsida finns det information gällande fotografering vid luciafiranden på förskolan och skolan. Enligt Datainspektionen får föräldrar och andra anhöriga fotografera luciatåget på förskolan om bilderna tas för privat bruk - exempelvis om de ska sättas in i ett fotoalbum, eftersom GDPR inte tillämpas då. Däremot, om bilderna ska spridas i ett större sammanhang såsom på sociala medier blir GDPR applicerbar. Datainspektionen menar därför att vårdnadshavare som publicerar bilder måste göra en avvägning mellan vårdnadshavarens egna intresse att sprida bilder och barnens intresse att inte bli exponerade. Vilket intresse som väger tyngst beror dels på bilden i fråga men också på hur och i vilket sammanhang den sprids. Datainspektionen trycker också på att både barn och vuxna kan ha skyddad identitet och bilder på sådana personer ska inte spridas överhuvudtaget. Det är därför alltid viktigt att som vårdnadshavare och anhörig följa och respektera förskolans riktlinjer och regler för vad som gäller vid fotografering. Med stöd av GDPR anses personuppgifter om barn särskilt skyddsvärda. Detta då barn dels kan ha svårare att på förhand förstå risker med att lämna ut uppgifter men också att förstå vilka rättigheter till skydd av personuppgifter de har.

För att ta del av Datainspektionens information kring fotografering vid lucia, tryck här.

Luciatips från Prion

Tips kring luciabilder på förskolan!

I Prions arkiv från december 2017 finns ett blogginlägg med tips kring hur förskolor kan tänka gällande fotografering vid luciafirandet. Inlägget innehåller sammanställda tips på hur luciafirandet kan se ut för olika förskolor samt ett förslag på en checklista att stämma av med inför luciafirandet. För att ta del av inlägget är det bara att fortsätta läsa.

Sista minuten-checklista att stämma av inför lucia – färdig att skriva ut:

Drawing

Klicka på bilden för att skriva ut

6 tips om lucia på förskolan:

Det finns många sätt för en förskola att anordna en trygg lucia med fotografering, här berättar några förskolor om deras tips:

1) Berätta i förväg vad som gäller för föräldrarna

Kan låta självklart men ändå lätt att missa. I samband med att du bjuder in föräldrarna till luciafirande, informera då tydligt om vad som gäller kring fotografering på just er förskola.

2) Påminn föräldrarna

Påminn löpande om era regler. På Asklidens förskola har man till exempel satt upp en skylt om fotograferingsförbud på förskolan. Påminn även föräldrarna om vad ni förväntar er av dem strax innan luciafirandet börjar.

3) Arrangera luciatåg utan fotografering

Be föräldrarna om att inte fotografera under själva luciatåget utan att vänta med det tills framträdandet är klart. ”De får inte ta bilder när barnen sjunger. Dels för att det stör barnen som står på scenen och dels för att vi inte kan kontrollera vilka barn som är med på bilderna. Däremot får de gärna fotografera sina barn efteråt”, säger Karin Hellman, förskollärare Eskelhem på Gotland.

4) Låt personalen fotografera istället

Så arbetar förskollärare Susanne Walldén på Asklidens förskola: “När vi har lucia, uppmanar vi föräldrarna att inte ta kort då utan vi har egen fotografering efteråt”. Personalen vet vilka barn som får fotograferas och kan därför i lugn och ro skicka ut bilderna till föräldrarna senare.

Luciatips från Prion
5) Ha eget luciafirande utan föräldrar

Bjud inte in föräldrarna till själva firandet utan ha istället drop-in fika i samband med att föräldrar hämtar där de får se bilder från barnens luciatåg. Med detta upplägg så har du inte bara kontroll över vem som blir fotograferad utan kan också minska stressen och dämpa det dåliga samvetet för föräldrar som har svårt att lämna jobb och andra åtaganden. På förskolorna Ankaret och Bruksgården arrangeras julfest med just detta upplägg: “Julfesten på förskolan är på dagen med alla avdelningar och då är inga föräldrar eller vårdnadshavare med. Dagen firas med julmat, jullekar, dans och avslutas med att tomten kommer förbi med en liten julklapp. Fotografering på julfesten görs av personalen som vet vilka barn som får fotograferas”, berättar förskolechefen Katarina Wendin.

6) Sätt en tydlig året-runt policy

Sätt upp en tydlig policy om fotografering på andras barn och sociala medier och säkerställ att föräldrarna har tagit del av materialet. Att kunna fotografera och därmed dokumentera verksamheten är viktigt för förskolan. Förskolan behöver därför vara tydlig mot föräldrarna om att deras material inte får delas vidare på sociala medier, oavsett om det är lucia eller inte. “Vi har skrivit i vår verksamhetsfolder att föräldrarna inte får fotografera andra barn och det gäller året runt. Denna skickas hem till föräldrarna innan de börjar på förskolan. Sen brukar vi påminna dem innan själva lucia börjar att de inte får ta bilder där andra barn finns med”, säger Karin Hellman.

Sådär ja! Dessa tips fungerar givetvis att applicera på andra högtider och även generellt hur du jobbar med fotografering på förskolan.

Glad lucia önskar vi på Prion, appen för dokumentation och föräldrakommunikation (och mycket mer).