Bättre bilddokumentation på Eskelhem förskola på Gotland

av Karin Hellman och Anna Hemmungs, förskollärare på Eskelhem förskola | 12 januari 2018

Förskollärararna Karin Hellman och Anna Hemmungs på Eskelhem förskola har på Region Gotlands egna pedagogblogg beskrivit hur de gick från pärmar med bilder till att istället använda Prion. Här kommer ett utdrag på blogposten där de förklarar hur de har sparat tid på administrationen och förbättrat kontakten med föräldrarna.

Skärmdumpar på hur Eskelhem förskola använder Prion
Så här ser det ut inne i Prion för Eskelhem förskola

En föräldraenkät för några år sedan visade att föräldrarna på vår förskola ville ha mer information om barnens dag på förskolan än vad de fick. Vi hade dagliga samtal vid hämtning och lämning, vi skrev i kalendern vad vi hade gjort och vi hade dokumentationer uppsatta i hallen. Vi upplevde att många föräldrar var stressade vi hämtning och lämning och därför inte tog sig tid att se på bilderna vi hade satt upp i hallen eller diskutera med barnen. Det gjorde att vi började fundera på hur vi skulle kunna nå ut till föräldrarna på ett annat sätt.

“Vi kan lättare följa barnens utveckling då vi även kan använda oss av film, vilket vi inte kunde göra när barnen hade pärmar med bilder.”

-Karin Hellman och Anna Hemmungs, förskollärare på Eskelhem förskola

Vi hade tankar om att starta en blogg för att kunna ge föräldrarna inblick i barnens tid på förskolan, men precis när vi kommit igång med det så kom beslutet om att vi inte fick ha en blogg eller ett instagramkonto.

Vi har nu under hösten tagit bort barnens personliga pärmar då detta har tagit väldigt mycket tid från barngruppen och en ständig stress för oss pedagoger. Istället har vi bilder uppsatta i hallen som sedan sätts i en verksamhetspärm, men vi kände ändå att det inte riktigt räckte till.

Nu har vi börjat använda oss av en app som heter Prion. Det är en app som är anpassad till förskolan och som liknar Instagram. En av fördelarna med Prion är att rättigheterna till bilderna som vi lägger upp stannar kvar hos oss på förskolan.

“Det bästa är att föräldrarna tillsammans med barnen kan prata om vad de har gjort i lugn och ro när de kommer hem. Det är lättare för barnen att berätta om sin dag på förskolan om det finns en bild till.”

-Karin Hellman och Anna Hemmungs, förskollärare på Eskelhem förskola

I Prion kan man skapa olika grupper. Hos oss har vi bara en avdelning så vi har en grupp där alla föräldrar kan se bilderna. Dessutom har varje barn en enskild grupp där bara personalen och vårdnadshavarna kan se bilderna. I barnets personliga grupp lägger vi endast in bilder och filmer på just det enskilda barnet, medan i vår gemensamma grupp fokuserar vi på lärandet och har därmed just nu valt att inte ha med några ansikten på bilderna. När ett barn slutar hos oss kan vi lägga över föräldrarna som ägare till barnets grupp, vilket gör att föräldrarna och barnen kan ha kvar minnen av tiden på förskola. Det finns även möjlighet att beställa en bok med utvalda foton mot en kostnad.

Det här är verkligen en app som har underlättat vårt arbete. Om vi t.ex. är ute i skogen kan vi enkelt lägga upp bilder och text om vad vi gör och slipper ta tid på kontoret för att lägga över bilder till en dator för att sedan kunna skriva ut och sätta upp. Det bästa är att föräldrarna tillsammans med barnen kan prata om vad de har gjort i lugn och ro när de kommer hem. Det är lättare för barnen att berätta om sin dag på förskolan om det finns en bild till. Själva appen är väldigt enkel att använda och det är inte många steg för att lägga upp ett inlägg. Vi kan lättare följa barnens utveckling då vi även kan använda oss av film, vilket vi inte kunde göra när barnen hade pärmar med bilder.

“Vi upplever Prion som ett smidigare och snabbare alternativ. Vi har även märkt att barnen blir mer engagerade. De äldre barnen kommer och frågar om vi kan ta bilder och lägga upp på Prion.”

-Karin Hellman och Anna Hemmungs, förskollärare på Eskelhem förskola

De föräldrar på vår förskola som har skaffat Prion har uppskattat appen och har blivit mer engagerade. De kan under bilderna skriva kommentarer, vilket är mycket uppskattat av oss pedagoger. När dagen börjar med en jobbig lämning för föräldrarna har vi nu möjligheten att använda oss av Prion där vi kan lägga upp en film eller bild på barnet så föräldrarna kan se att det går bra istället för att skicka mms, vilket vi gjort tidigare. Vi upplever Prion som ett smidigare och snabbare alternativ. Vi har även märkt att barnen blir mer engagerade. De äldre barnen kommer och frågar om vi kan ta bilder och lägga upp på Prion.

Vi hoppas att fler provar på Prion! Vi upplever att den hjälper oss i vårt arbete och sparar tid. Vi kan enklare följa barnens utveckling och föräldrarna får en helt annan insyn i vår verksamhet.

Läs bloggposten här: Prion - en app som underlättar bilddokumentationen


Läs mer om appen här.