Prion på Asklidens förskola

av Susanne Walldén, förskollärare, och Jessica Lindvall, barnskötare på Asklidens förskola | 23 november 2017

Sedan årskiftet har Asklidens förskola använt Prion på sina tre avdelningar i syfte att förbättra och effektivisera kommunikationen med föräldrarna. Förskollärare Susanne Walldén och barnskötare Jessica Lindvall jobbar båda på Asklidens förskola och har varit med sedan Prion introducerades.

susanne&jessica
Susanne Walldén, förskollärare, och Jessica Lindvall, barnskötare

Snabbt, smidigt och enkelt att använda - ger mer tid för barnen

“Vi sparar tid som vi annars lagt på dokumentation.”

-Susanne Walldén, förskollärare på Asklidens förskola

Det administrativa arbetet blir minimalt. Vi postar nästan varje dag på Prion, 3-4 gånger i veckan. I och med att det går så fort kan vi lägga upp en bild på några sekunder och sedan kan vi ägna oss åt barnen. Vi behöver inte ha med oss kameran utan allting sköts via Prion-appen på mobilen eller iPaden. Med kameran var vi tvungna att bära med oss den, ladda in bilderna i iPaden, sedan skrivas ut och därefter sättas in i fotoramen. Nu sker dokumentationen snabbt och smidigt. Dessutom involveras föräldrarna på samma gång. Vi sparar tid som vi annars hade lagt på att dokumentera samtidigt som föräldrarna blir mer delaktiga i verksamheten.

Drawing
Asklidens förskola

Ökad delaktighet hos föräldrarna

När föräldrarna får en daglig inblick ökar engagemanget och delaktigheten. Det är så härligt när de kommer och hämtar barnen för då vet de redan vad vi har gjort. En mycket positiv förändring är just mötet när föräldrar kommer och vänder sig direkt till barnen för att fråga om dagen. Förut vände de sig till oss i personalen, men med lite mer information kan föräldrarna ställa rätt frågor som gör att barnen kan berätta själva.

”För mig som förälder gör Prion att jag har en insikt om vad som görs i verksamheten. Fördelen är att när jag hämtar mitt barn och vi pratar om dagen har jag lite förkunskap och kan stötta och fråga henne så hon kommer ihåg mer av dagen. Vi behöver inte stå kvar vid bildskärmen på förskolan för att se bilderna utan kan göra det när det passar oss”

-Veronica Hansson, förälder till barn på Asklidens förskola

Kommunikationen blir mer personlig mellan förskolan och föräldrarna

En annan aspekt är hur personlig man kan vara i uppdateringarna. Vi har märkt att faktumet att vi kan visa barnens ansikten på bilderna ger en helt annan förståelse hos föräldrarna än till exempel opersonligare inlägg på Facebook.

Utökad användning av Prion

Vi började med Prion på två avdelningar och var så nöjda att vi efter sommaren även införde mobilappen på vår tredje avdelning. Först använde vi en gemensam grupp i appen för varsin avdelning med föräldrar knutna till dem men nu har vi även infört individuella grupper för varje barn med barnets föräldrar.

“Jag hoppas fler förskolor ansluter sig för det ger otroligt mycket tillbaka till förskolan och i slutändan till barnen”

-Susanne Walldén, förskollärare på Asklidens förskola

Läs mer om appen här.