Bodafors Västra förskola har börjat med Prion

av Alicia Alexandersson på Prion | 9 oktober 2018

“Det sparar tid. Det är lättillgängligt både för oss i arbetslaget och för barnen” säger Marika, förskollärare på Förskolan Bodafors Västra i Nässjö kommun. Marika och hennes kollegor har precis börjat använda sig av Prion som ett dokumentationsverktyg. Ann-Marie Edh, Marika Pettersson och Sandra Hernberg är alla tre nöjda med deras beslut att implementera verktyget på deras förskola.


dokumentera bättre


Förändring från fysiska portfolios till digitala

Innan Prion användes gjordes dokumentationer i personliga fysiska pärmar för varje barn på förskolan. Detta var en process som krävde tid eftersom bilderna behövdes skrivas ut och sättas in i olika pärmar. Ann-Marie menar att eftersom dokumentationen i sig tog upp mycket tid blev det inte så mycket dokumentation till varje barn. “Tittar man tillbaka i pärmen så är det inte så mycket dokumentationer, det blir några varje år sådär. Nu kan man lägga upp varje vecka och det är smidigt”. Metoden med pärmarna blev mer att bocka av ett system och gjorde inte dokumentationen så kontinuerlig. Prion ger möjlighet att göra en hel serie på en gång vilket sparar tid och förenklar dokumentationen.


dokumentera bättre


Bättre överblick

Förskolan Bodafors Västra upplever även smidigheten med att ha alla barnens portfolio och dokumentation samlat på en och samma plattform. Istället för att varje barn ska ha egna fysiska pärmar, går det nu att få en bra översikt eftersom all dokumentation finns i Prion. Det här skapar en enklare och smidigare struktur för förskolan och ger en bra bild över vad förskolan har jobbat med, både på varje avdelning men också på individnivå. Ann-Marie, Marika och Sandra är alla överens om att Prion gör det enklare och smidigare att se varje barns läroprocess och underlättar för att se vad förskolan har arbetat med för olika läroplansmål. Istället för att gå igenom flera olika pärmar blir det enkelt och tydligt att se vilka läroplansmål som behövs utvecklas mera.


dokumentera bättre


Positiva vårdnadshavare

Föräldrarna på förskolan är också nöjda med det nya verktyget, Prion. Tack vare att de nu har fått en större inblick i verksamheten blir de också mer nyfikna på vad som har hänt på förskolan under dagen. Dokumentationen finns lättillgänglig i mobilen för både barn, vårdnadshavare och personal på förskolan, det blir då enklare för föräldrar att hänga med. Förut var det inte så många vårdnadshavare som tog sig tiden att titta i barnens egna pärmar utan det var mest under utvecklingssamtalen som föräldrar tittade i dokumentationen. “Man kanske lever i ett ganska stressat samhälle, nu går det att titta när det passar en själv.” säger Sandra och både Marika och Ann-Marie instämmer. Prion är ett smidigt sätt att bygga bron mellan vårdnadshavare och förskolan och underlättar kommunikationen parterna emellan. “Prion har också ett översättningsprogram så att de vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål kan översätta till sitt språk. Det är jätteviktigt.” säger Ann-Marie och Marika stämmer in “för allas lika värde”.

“Prion har också ett översättningsprogram så att de vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål kan översätta till sitt språk. Det är jätteviktigt.”

- Ann-Marie Edh, Barnskötare på Bodafors Västra Förskola

Rolig app

Avslutningsvis så berättar Ann-Marie att appen är rolig att arbeta med. Barnen är väldigt nyfikna på de bilder som tagits och de vill gärna se resultatet. Dokumentationen i förskolan går sedan enkelt att använda som underlag vid fortsatt arbete, både för barnen men också för personalen, det är lätt för att se vad barnen tidigare jobbat med, ställa frågor och arbeta vidare med det.

Läs mer om appen här.