Prion som digitalt hjälpmedel i förskolan

av Förskollärare Nina Filipsson och Fredrika Bernadotte på Prion

Med Prion är det enkelt att ge föräldrar insyn i vad som sker på förskolan i veckorna. Styr enkelt vilka som tar del av olika inlägg och dela bilder och information fritt utan att äventyra barnens integritet. Rättigheterna till bilderna tillfaller förskolan.


Dagliga uppdateringar från förskolan leder till ökad förståelse och starkare relation mellan förskolan och hemmet.

Brygga mellan barnens dagar och tiden hemma

Att göra ett inlägg går fort, även för mindre tekniskt bevandrade, vilket gör att det kan ske på daglig basis. För föräldrar innebär det ett stort värde att kunna ta del av information om aktiviteter samma dag de hänt. Det gör det lättare att samtala med barnet kring dagen hemma vid köksbordet. Eftersom uppdateringar skickas digitalt kan även de föräldrar som inte hämtar på förskolan vara insatta och involverade.

“Vi började med Prion för vi ville testa ett nytt sätt att nå ut till föräldrar och förbättra samarbetet med hemmet. Appen är otroligt uppskattad, den är snabb och det är roligt, och kontakten med föräldrarna har blivit avsevärt bättre.“

— Nina Filipsson, Förskollärare, Mörbylånga Kommun

Att visa ansikten på barnen ger en personlig upplevelse och utökad dokumentation.

Dela fritt med hög integritet

Ibland ska inlägg nå alla kopplat till avdelningen och andra gånger enbart till vissa föräldrar. I appen styrs alltid vilka som tar del av ett inlägg. Det är rekommenderat att ha en grupp för varje barn för mer personliga inlägg och en för hela avdelningen. Hur bilder på enskilda barn ska hanteras i avdelningsgruppen är bra att enas kring på förhand. Exempelvis genom att tydligt lyfta frågan med föräldrarna och be om deras samtyckte. Mall för ett sådant finns här.

En fråga som är viktig när det gäller bilder på barn är vad som gäller kring bildrättigheterna. Bilderna som läggs upp tillfaller inte Prion som företag utan äganderätten för det egna innehållet bevaras.

“Kommunikationen med föräldrarna har blivit mer personlig sen vi bytte från blogg till Prion. Vi har kunnat visa barnens ansikten på bilderna vilket vi märker har gjort skillnad.”

— Nina Filipsson, Förskollärare, Mörbylånga Kommun

Barnens grupper blir likt bild-böcker där de själva är huvudpersoner och kan se tillbaka på alla aktiviteter. När ett barn slutar kan förskolan lämna över administrationsrättigheterna till föräldrarna som har kvar dokumentationen och kan bygga vidare där förskolan slutade.


Dokumentation och föräldrainsyn går lustfyllt hand i hand när det blir en del av dagliga verksamheten.

Effektivt arbetssätt och dokumentation

Genom att integrera dokumentation i den dagliga verksamheten blir den rolig och effektiv. Att använda sekvenser av bilder gör att det går snabbt att skicka ut och ta emot information. Efter som bilder är så talande i sig räcker det ofta med en kort text som förklarar vad och varför.

“Vi använder leken som verktyg för att nå målen i läroplanen för förskolan och det har vi kunnat visa med bild och text i appen. En förälder sa exempelvis häromdagen att nu förstår jag varför ni gör som ni gör" 

— Nina Filipsson, Förskollärare, Mörbylånga Kommun

Den fungera även som en samlingsplats för bilder internt på förskolan. På så sätt undviks det att bilder från verksamheten ligger kvar på enskilda telefoner. Det leder till en säker bildhantering och att alla har tillgång till bildmaterialet oavsett vem som tagit bilderna.

Läs mer om appen

Mallar och guider

Bilder och funktioner

Kontakta oss

Kontaka oss gärna vid frågor eller för att få hjälp att komma igång:

hello@prionapp.com

Vill du ha Prion på din förskola?

Fyll i namnet på förskolan och en kontaktperson där så hör vi av oss till dem.

Ja tack, kontakta oss gärna