Prion utvecklar fotoapp för barn i förskolan!

av Alicia Alexandersson på Prion | 12 september 2018

Digital kompetens blir allt viktigare i vårt samhälle. Nästa år träder den reviderade läroplanen för förskolan i kraft som sätter högre krav på att barnen ska ha förutsättningar att utveckla sin digitala förmåga. För att ge förskolan möjlighet att nå de nya målen, utvecklar Prion den första fotoappen för barn på förskolan. Projektet finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Vinnova är en statlig myndighet som gynnar innovation och forskning i Sverige, deras vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Under 2018 har Vinnova gett Prion bidrag för att utveckla ett nytt barnanpassat digitalt verktyg. Syftet med att utveckla verktyget är att ge rätt förutsättningar till förskolan att arbeta med att utveckla barnens digitala kompetens.


Vinnova logga


I den nya läroplanen blir kunskapskrav och användandet av digitala verktyg allt viktigare. Förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem en möjlighet att förstå och utforska den digitala teknik som de möter i vardagen. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla intresse för digitala verktyg och att utveckla sin egna förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser med digital teknik. Det nya verktyget som idag går under arbetsnamnet “PrionKids”är nu under utveckling.

Projektet avser att ta fram en barnanpassad kamera/dokumentationsverktyg med funktioner och gränssnitt utvecklad för att ge barn möjlighet att träna sin förmåga inom fotografi och digital kompetens i förskolan. Med verktyget kan barnen själva dokumentera sitt arbete och utforska världen med hjälp av bilder. Barnen kommer då både stärka sina kunskaper och sin förmåga att fotografera, skapa visuell kommunikation och ger underlag för reflektion. Barnappen kommer kunna kopplas till Prion, som är en dokumentations-app för förskolan. Från Prion kan förskolepersonalen administrera barnappen och materialet barnen skapar.


Barn med kamera


Prion behöver nu din hjälp då vi söker personer som vill vara delaktiga i projektet. Det innebär att man får möjlighet att komma med inspel på funktionalitet och att vara testpiloter under 2018. Tillsammans tar vi fram världens första dokumentationsverktyg för barn i förskolan! Är du intresserad av att vara med? Maila oss på hello@prionapp.com