Frågor och svar om GDPR

av Eskil Andreen Rydberg på Prion - CTO, CIPP/E

Man kan spara ner material från appen. Är inte det en säkerhetsrisk?

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är möjligt att fullt ut förhindra någon från att sprida vidare digitalt material som de har fått tillgång till. Det finns vissa tekniska metoder som kan göra det svårare, men vi kan till exempel inte hindra någon från att ta ett fotografi av en bild i Prion. Det enda sättet att vara helt säker på att känsligt innehåll inte sprids är att inte ladda upp det från första början, och att bara dela innehåll med personer som du litar på.

Många förskolor samlar in samtycken från vårdnadshavarna innan de laddar upp bilder och dokumentation om deras barn. I samband med samtycket kan man även ha med en kryssruta där vårdnadshavarna förbinder sig till att inte sprida vidare bilder och annat material där andra barn än vårdnadshavarnas finns med. Vi har en sådan blankett på vår hemsida här. Förskolan kan även besluta att inte dela personligt material på barnen i gemensamma grupper där fler än barnets vårdnadshavare är med.

Man kan logga in med Facebook. Betyder det att Facebook får tillgång till mina bilder osv som laddas upp i Prion?

Prion delar inget material med Facebook. Vi använder Facebook som en inloggningsmetod, och som en bekvämlighet för våra användare, som kan dela sin profilinformation direkt från Facebook istället för att mata in namn, e-postadress och profilbild i Prion. Facebook-inloggningen är helt frivillig att använda och vi erbjuder även en egen inloggningsmetod med e-postadress och lösenord för den som föredrar det.

Man kan kommentera på inlägg i Prion, vad händer om en diskussion urartar?

Ägaren i en grupp kan välja att slå av och på möjligheten att kommentera när som helst inifrån gruppens inställningar. Han eller hon kan också radera enskilda kommentarer. Det finns även en funktion för att rapportera olämpligt material i appen och som hanteras av vår kundtjänst.

Vilka kan se material om mitt barn?

Material kan ses av personer som är medlemmar i den grupp som materialet delades i. Ditt barn har en egen grupp där vårdnadshavarna och förskolans personal finns med. Ibland är även andra anhöriga såsom bonusföräldrar och mor- och farföräldrar med om förskolan har valt att ha det så.

Det är vanligt att det finns gemensamma grupper för skolan och för varje avdelning, där alla föräldrar är med. I sådana grupper delas främst anonymt material eller material av mer opersonlig karaktär.

Jag är förälder och vill inte dela min identitet i Prion, måste jag?

Du väljer själv vilken information du uppger när du registrerar ditt konto i Prion. Det du uppger vara ditt för- och efternamn samt din profilbild är information som andra användare av Prion kan se. Om du inte vill dela din identitet i Prion kan du därför välja att använda ett alias som för- och efternamn. Du kan sedan välja att ha ett annat motiv som profilbild eller inte ha någon bild alls.

Kan även föräldrar dela material i förskolans grupper?

Det beror på vilka inställningar förskolan har valt att ha på sina grupper. Det är vanligt att vårdnadshavare kan dela material i sitt barns grupp men inte i den gemensamma avdelningsgruppen.

Använder ni kryptering?

Kryptering är en grundbult när vi säkrar våra system och återfinns på en rad ställen. Till exempel ser vi till att alla våra servrar och databaser har fullt krypterade diskar. Säkerhetskopior lagras krypterat, likaså lösenord och andra känsliga uppgifter. All kommunikation mellan klienter och servrar skyddas av kryptering och likaså när driftpersonalen behöver logga in på servrar för felsökning.